در بخش صادرات و واردات با بهره مندی از همکاری بسیاری از شرکتهای حمل و نقل بین المللی    توانسته ایم خدمات کامل حمل و نقلی از مبداء تا مقصد را به مشتریان گرامی ارائه دهیم.اکثر نمایندگی های خارجی و شرکت های معظم در ایران از مشتریان دائم ما هستند.