حمل ترانزیت داخلی و خارجی

در بخش ترانزیت ما کلیه عملیات مربوط به ترانزیت و ترانشیپ کالا را به کلیه کشور های همسایه انجام می دهیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حمل ترانزیت داخلی و خارجی

در بخش ترانزیت داخلی قادر به ارائه سرویس از طریق بنادر به کلیه مقاصد داخلی ایران میباشیم.

در بخش صادرات و واردات با بهره مندی از همکاری بسیاری از شرکتهای حمل و نقل بین المللی    توانسته ایم خدمات کامل حمل و نقلی از مبداء تا مقصد را به مشتریان گرامی ارائه دهیم.اکثر نمایندگی های خارجی و شرکت های معظم در ایران از مشتریان دائم ما هستند.