خدمات رهگیری

ما همچنین بخش عمده خدمات خود را مکانیزه کرده ایم تا مشتریان قادر باشند در هر لحظه از وضعیت کالای خود ووسیله حمل آن مطلع باشند. پس از عقد قرارداد حمل ، اینشرکت نام کاربری و رمز عبوری در اختیار مشتری خود قرار میدهد که بوسیله آن میتوانند وارد سیستم رهیابی شده و در هر لحظه از وضعیت و موقعیت کالای خود مطلع شوند.

 

 

 

 

خدمات رهگیری
خدمات رهگیری
خدمات رهگیری