بخش نمایشگاهی و آ.ت.آ

در بخش نمایشگاهی تا کنون موفق به حمل بیش از 142 محموله نمایشگاهی به اقصی نقاط جهان را داشته که به موقع و با رضایت کامل شرکت کنندگان بوده است. اینشرکت حمل مستقیم و ترکیبی بسیاری از محمولات نمایشگاهی به اقصی نقاط دنیا را عهده دار بوده که اعتماد شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران به این شرکت برای حمل محمولات خود موید ادعاست.

 

 

همچنین برای ارسال محمولات خاص شامل آثار هنری و ورزشی و یا لوازم صنعتی و فیلمبرداری به صورت موقت قادر به ارائه سرویس کارنه آ.ت.آ میباشد تا بدون تودیع سپرده گمرکی در مقصد کالاهای موصوف را حمل و مجدداً به کشور عودت دهد.

بخش نمایشگاهی و آ.ت.آ