شرکت حمل و نقل بین المللی ارس ترابر در سال 1370 با هدف ارائه خدمات کارآتر، سیستماتیک ، و مشتری محور و نیز ارائه زنجیره کامل خدمات حمل و نقلی به وارد کنندگان ، صادر کنندگان و مدیران زنجیره تدارکات توسط تعدادی از مدیران تحصیلکرده و با تجربه در صنعت حمل و نقل بین المللی بنیانگذاری شد.

شرکت حمل و نقل ارس ترابر

 

خوشوقتانه در 25 سال گذشته موفق بوده ایم که کارایی خود را به مشتریان اثبات نمائیم به نحوی که اکثر آنها اینک جزو مشتریان دائم ما هستند.

 

زنجیره کامل خدمات ما شامل:

  • -حمل و نقل ترانزیت
  • -حمل و امور نمایشگاهی و کارنه آ.ت.آ
  • - بسته بندی
  • -حمل محمولات وارداتی و صادراتی
  • - خدمات رهگیری
شرکت حمل و نقل بین المللی ارس ترابر